in puncto

Porträtt: Konstnär Pirjo Niiranen

"Från nord till ..." anger väderstrecket som Pirjo Niiranen kommer från och som även förklarar den dominerande aspekten i hennes konst: de finska rötterna och den nordiska identiteten.

Begreppet "nord" har en speciell klang. Inget annat område i Europa presenterar sig så klart som ett geografiskt enhetligt område med en så enhetlig kultur som de nordiska länderna. Grunden för detta är den utpräglade nordiska identiteten som karakteriseras av en strävan till enkelhet och ursprunglighet.

Pirjo Niiranen lever i Tyskland sedan 1970. Efter sina studier i konst, musik och pedagogik samt dans- och skapande terapi arbetade Pirjo Niiranen inom området vidareutbildning i Bremen och slog in på konstnärsbanan först på nittiotalet. I början målade hon porträtt av äldre människor, porträttens uttryckskraft baserar på linjer och konstnärens observationer. Hennes senare arbeten är abstraktare. Hon målar mönster- och färgytor och koncentrerar sig därvid till de uttrycksmöjligheter, som färger i all deras nyanser och toner erbjuder.

Pirjo Niiranens arbetssätt är okonventionellt och har utvecklats individuellt. Genom en flerskiktig målningsteknik får hennes bilder ett speciellt djup. Färgen stryks dock inte på med en pensel, utan gnuggas, rivs och knådas med en tygduk i flere lager på duken.

Utmärkande för de flesta av Pirjo Niiranens nyaste verk är landskap, isynnerhet det nordiska landskapet ur hennes barndom. Båtar och åror, nattfiskare, fiskar och undervattenbilder, vinter- och sommar-beskrivningar samt bildkompositioner mellan luft och vatten är motiv, som medvetet eller omedvetet återspeglar omgivningen i Pirjo Niiranens barndom. Fiskarna, fisket, sjöarna hör till hennes barndom. Denna kan förnimmas i hennes målningar. Likaså sjöarnas doft, sommarens värme och vinterns frost. Landskapet är ett uttryck för sinnesförnimmelse och minnesbilder.
Pirjo Niiranen växte upp i Varkaus i Finland, en småstad, vars stadsbild är präglad av tillverkningen av papper. Staden är omgiven av vatten, i mitten ligger pappersfabriken, vars höga skorstenar är stadens kännetecken. Redan som barn blev Pirjo Niiranen förtrogen med processerna omkring pappers-produktionen: träets väg över vattnet till fabriken, där det förädlades till papper. Papper är därför ett väsentligt material för Pirjo Niiranen. Hon har vid hanteringen med papper utvecklat en teknik, som särskiljer sig från den traditionella blandningstekniken med papper. Pappret som bearbetats med klister och färg framhävs speciellt med målade och ritade linjer.

Konstnärens intresse för att beskriva rörelser baserar på hennes intensiva musikstudier och mångåriga praktiska övningar inom konstnärlig dans. Pirjo Niiranen strävar därvid konsekvent till en växelverkan mellan dans, musik och bildande konst, som hon omsätter i offentliga performancer vilkas syfte är att förmedla en övergripande och mångfacetterad sinnesförnimmelse.

Med sina verk har Pirjo Niiranen plats inom den traditionella nordiska målningskonsten. Den historiebaserade föreställningen om Norden, som förknippas med begrepp såsom obesegrad natur, frihet och vidd, framträder omformad i hennes verk. Samtidigt associeras till en process: en personlig utvecklingsprocess. "Från nord till...") är såmed en transformation av tillstånd, känsla eller svunnen tid.
(förkortad version)

Dr. Wiebke Steinmetz