in puncto

„Pohjoisesta päin...“

viittaa ilmansuuntaan, josta Pirjo Niiranen on kotoisin ja joka myöskin määrittelee hänen taiteensa hallitsevan näkökohdan: sen suomalaiset juuret ja pohjoisen identiteetin.

Käsitteellä „pohjoinen“ on erikoinen kaiku. Mikään muu Euroopan osa ei esittäydy niin selkeästi yhtenäisenä maantieteellisenä alueena sekä kulttuuripiirinä kuin Pohjoismaat. Syy siihen on selväpiirteisessä pohjoisen identiteetissä, jonka erikoisluonne on pyrkimys yksinkertaisuuteen ja aitouteen. Toinen näkökohta on köyhyys, joka ilmenee ennen kaikkea kylmyyden ja karuuden leimaamassa, samalla kuitenkin suurenmoisessa luonnonmaisemassa. Kultturihistoriallisesti katsottuna köyhyyden ihannointi oli kauan aikaa keskeinen osa pohjoismaista identiteettiä. Tämä näkökohta on kautta aikojen lyönyt leimansa myös Pohjois-Euroopan taiteeseen.

Pirjo Niirasen uusimpia töitä leimaavat pääasiallisesti maisemakuvat, erityisesti hänen oman lapsuutensa pohjoinen maisema. Veneet ja airot, yökalastajat, kalat ja vedenalaiset kuvat, talven ja kesän kuvaukset sekä veden ja ilman väliset sommitelmat ovat aihepiirejä, joissa heijastuu tietoisesti tai alitjauisesti Pirjo Niirasen ympäristö. Kalat, kalastus ja järvet ovat osa hänen lapsuuttaan. Tämä menneisyyden tunnelma on aistittavissa hänen maalauksissaan. Samoin järvien tuoksu, kesän lämpö ja talven kylmyys. Maisema on aistimuksen ja muiston ilmaus. Kuva-aiheet ovat figuratiivisia, mutta kuitenkin vailla realistisia piirteitä ja luovat spirituaalisen ajan ja paikan tajun

Dr. Wiebke Steinmetz